Nederlandse bedrijven zijn nog steeds huiverig om de analyse van big data een centrale rol te geven bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Zo zijn fundamentele technologische veranderingen op de Nederlandse wervingsmarkt tot nu toe uitgebleven. Veelal wordt nog vertrouwd op het ouderwetse curriculum vitae en het ondefinieerbare onderbuikgevoel. Geautomatiseerde preselectie-software kan echter tot een aanzienlijke verbetering van het personeelsbeleid leiden.

+

Lees verder >>

Share This