Boardroom is steeds vaker de drijvende kracht achter cloud-migratie

De keuze om business-applicaties naar de cloud te verplaatsen wordt tegenwoordig steeds vaker genomen in de boardroom in plaats van de IT-afdeling. 32 procent van de Nederlandse IT-beslissers is daarnaast van mening dat data en applicaties in de cloud veiliger zijn dan in hun eigen datacenter.

Dit blijkt uit onderzoek van Rackspace naar de redenen voor, en overwegingen bij een migratie naar de cloud. Het onderzoek is afgenomen onder 250 Nederlandse beslissers op het gebied van business en/of IT die al een cloud-migratietraject hebben afgelegd, of dit binnen nu en achttien maanden zullen doen. Bert Stam, Country Manager van Rackspace: “Het proces van het verplaatsen van data, applicaties of andere zakelijke toepassingen van een on site-omgeving naar de cloud wordt altijd gevoed door technische vragen en uitdagingen van de IT-afdeling. Maar de redenen voor cloud-migratie zijn niet meer alleen van technische aard. Het hogere management in organisaties ziet steeds vaker de zakelijke toegevoegde waarde van het werken in de cloud en maakt daar actief beleid op.”

Innovatie aanjagen
Het onderzoek laat zien dat deze toegevoegde waarde zit in de lagere IT-kosten (45 procent), innovatie (32 procent) en veiligheid (32 procent), voor zowel de business-beslissers als IT-beslissers. Andere redenen die genoemd worden zijn de hoge mate van schaalbaarheid (14 procent) en het zich kunnen onderscheiden van de concurrentie (13 procent).

Bert Stam vervolgt: “De positieve houding ten opzichte van de cloud is belangrijk omdat technologie steeds meer wordt erkend als aanjager van innovatie, efficiency en uiteindelijk positieve bedrijfsresultaten. Het gaan werken in of vanuit de cloud is tegenwoordig iets dat de gehele organisatie aangaat en niet meer alleen de IT-afdeling. Het is duidelijk dat de mensen op dit niveau steeds beter bevatten dat de cloud hen een platform biedt waarmee zij kunnen innoveren en groeien.”

Redenen voor cloud-migratie
Respondenten die al een cloud-migratietraject hebben afgelegd zijn ook gevraagd naar de belangrijkste (technische) uitdagingen voorafgaand aan de migratie. De antwoorden waren bij zowel business als IT-beslissers vrijwel gelijk. Zo geeft 12 procent van de IT-beslissers en 14 procent van de zakelijke beslissers aan dat de belangrijkste uitdaging (voldoen aan) de geldende wet- en regelgeving was. 19 procent van de IT-beslissers noemt het gebrek aan de juiste vaardigheden binnen de organisatie, dat door 18 procent van de zakelijk beslissers wordt beaamd.

Op één punt scoren de business-beslissers echter aanzienlijk hoger. 37 procent van hen geven aan zich zorgen te maken over uitval van de bestaande omgeving en daarmee verlies van omzet, terwijl maar 27 procent van de IT-beslissers zich daar zorgen over maakt. Een groot deel van de zakelijke beslissers heeft er vertrouwen in dat de cloud hen meer garanties biedt voor continuïteit. Iets meer dan een derde van de respondenten die al een cloud-migratie heeft ondergaan (37 procent) geeft aan dat ze serieuze twijfels had over de veiligheid en privacy in de cloud. Maar deze twijfels gelden niet voor iedereen. Zo geeft 32 procent van de zelfde groep ondervraagden aan dat juist een betere veiligheid van data en applicaties voor hen reden waren om te migreren naar de cloud.

Externe expertise is een pré
Voor de praktische uitvoering van een cloud-migratie kijkt het management in eerste instantie naar zijn eigen IT-mensen. Toch geeft nog niet de helft (41 procent) van de ondervraagde IT-beslissers aan over de juiste mensen te beschikken die de technische processen van een dergelijke migratie begrijpen. Het is dan ook niet vreemd dat een flink percentage van de respondenten (41 procent) die al een cloud-migratie heeft ondergaan hierbij werd ondersteund door een gespecialiseerde derde partij. 77 procent van deze ondervraagden geeft aan dat de vooraf gestelde business-doelstellingen geheel (44 procent) of gedeeltelijk (33 procent) zijn gehaald. Een groep van 9 procent kan op dit moment nog niet aangeven of dit het geval is.

“Ondanks dat cloud computing al jaren wordt gebruikt, staan nog aardig wat organisaties aan de vooravond van een cloud-migratie. Dat impliceert dat er ook nog veel geleerd moet en kan worden op dit gebied. De organisaties die deze stap al wel hebben gezet, zijn voor het merendeel erg enthousiast. Niet alleen over die business-doelstellingen die zijn gehaald door middel van de cloud, maar ook over zaken waarover men zich voor de migratie zorgen maakte, zoals de veiligheid van gegevens”, vervolgt Bert Stam. “Doordat een groot aantal bedrijven in ons onderzoek gebruik heeft gemaakt van een gespecialiseerde ‘third party’, zien we zeer positieve cijfers over de mate van tevredenheid. En dat is belangrijk, want een migratie naar de cloud is geworden tot een zakelijk instrument waarbij winst behaald kan worden. Exact weten wat je dan moet doen kan het verschil betekenen tussen het missen, behalen of juist overstijgen van de doelen uit de boardroom.”

Bron: executive people

Share This